Recruitment

รับสมัครงาน


-รับสมัครงานตำแหน่งพนักงานขาย (Sell) หลายตำแหน่งพนักงานขายในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด


-รับสมัครงานตำแหน่งประสานงานในออฟฟิศ หลายตำแหน่งวุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป