ติดต่อเรา

บริษัท เหยี่ยนหยาง(ประเทศไทย)จำกัด

ที่อยู่:99/98  หมู่ที่3 ต.หสวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

โทรศัพท์:66(0)24-087512  แฟกซ์:66(0)24-087513

อีเมล:yuanyang502@gmail.com  เว็บไซต์:www.asiaglue.com